Steun ons!

Directeur Jeroen Jansen aan het woord


De uitbraak van het coronavirus (COVID19) raakt ons allen en heeft consequenties voor ons allemaal, zo ook voor Wereldkinderen. In deze onzekere tijden blijft Wereldkinderen werken aan zijn missie: ieder kind een thuis. Wij blijven telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en we proberen uw e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden. Ook onze noodtelefoon functioneert zoals gewoonlijk. Dit is mogelijk, ondanks dat ons kantoor is gesloten, omdat al onze medewerkers vanuit huis werken. Zij doen hun uiterste best om de verstoringen tot een minimum te beperken.

Helaas is het onvermijdelijk dat ook wij tegen beperkingen aanlopen. Aangezien er geen mensen op kantoor zijn kunnen we geen aangetekende post ontvangen en hebben we zeer beperkte toegang tot onze normale post. Daarnaast heeft Wereldkinderen besloten om voorlopig geen fysieke vergaderingen of ontmoetingen te hebben. Dat betekent dat bijvoorbeeld ingeplande intakes, follow- up bezoeken en afreisbijeenkomsten komen te vervallen. Zowel in Nederland als in de landen waar wij voor bemiddelen zijn instanties gesloten en cruciale procedures niet mogelijk. Papieren documenten zijn een belangrijk onderdeel van ons werk, maar deze kunnen momenteel niet verwerkt worden. Helaas is het gevolg dat het voortzetten van interlandelijke adopties momenteel een uitdaging is en vertragingen onontkoombaar zijn. Ook onze projecten in het buitenland staan onder druk en zullen moeilijke beslissingen moeten nemen.

Samen met u kunnen we ook in deze moeilijke tijd toch een hoop bereiken. Wij vragen om uw begrip en geduld. Uw ondersteuning is essentieel voor ons. Als u vragen heeft laat het ons weten, indien mogelijk via e-mail. Als laatste wil ik u en uw familie namens Wereldkinderen alle sterkte toewensen in deze moeilijke tijden!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Jansen
Directeur