Steun ons!

Afronding project China

Het ondersteunen van kinderen met een handicap

Vele jaren steunden we met jouw hulp het programma voor kinderen met een handicap in China. In mei dit jaar rondden we de steun aan dit project af. We concentreren ons voortaan op projecten in die landen waar we voor adoptie bemiddelen. Door ons netwerk ter plekke kunnen we goed en efficiënt monitoren hoe de projecten worden aangepakt. In China ronden we de adoptieprocedures af. Dit betekent dat de monitoring in de toekomst relatief veel geld kost. Geld dat we liever direct aan onze doelstellingen willen besteden. 

 

Uit de evaluaties met onze partnerorganisatie blijkt dat hun aanpak en zorg voor de inmiddels 60 kinderen met een handicap veel effect heeft. De kinderen worden steeds zelfstandiger, leren lezen, schrijven, rekenen, maar ook koken, schoonmaken, en zichzelf wassen en aankleden. Hun ouders leren hoe ze de zelfstandigheid van hun kind kunnen stimuleren en hun motoriek kunnen helpen ontwikkelen. Onderwijs voor alle kinderen, ook die met speciale behoeften, staat steeds meer op de agenda van de Chinese overheid. In de praktijk is goed onderwijs voor kinderen met speciale behoeften nog onvoldoende beschikbaar.

Helaas is de school is sinds januari gesloten ten gevolge van het coronavirus. De ondersteuning ging thuis door, door middel van videobellen met de hulpverleners. Ondertussen hebben de hulpverleners tijdens de quarantaine allerlei online cursussen gevolgd om de tijd goed te gebruiken. Zij hopen deze nieuwe kennis binnenkort toe te passen als de school haar deuren weer mag openen.


Het werk in China werd mede mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen van Stichting Kinderwelzijn China. We zijn blij dat zij de steun aan dit project voort blijven zetten!