Steun ons!

Landelijk coördinator ouderbijeenkomsten


De landelijk coördinator ouderbijeenkomsten draagt zorg voor de coördinatie van de ouderbijeenkomsten in het hele land en is aanspreekpunt voor het team ouderbijeenkomstvrijwilligers. De landelijk coördinator coördineert de aanmeldingen en deelnemersplaatsen.

Taken

 • Vraagbaak voor aspirant-adoptieouders die graag willen deelnemen aan ouderbijeenkomsten of hier meer over willen weten (wachttijden, locaties, beschikbare plaatsen, etc)
 • De landelijk coördinator ontvangt de aanmeldingen van mensen die willen deelnemen aan een oudergroep en informeert over de mogelijkheden
 • Als er vrije plaatsen in een wachtgroep zijn, dan leden die op de wachtlijst staan en in de omgeving wonen informeren via de mail of telefonisch of zij belangstelling hebben om te gaan deelnemen of dat ze meer informatie hierover willen. Hierna goed noteren welke afspraken je na zo’n gesprek met deze leden hebt gemaakt
 • Contact onderhouden met de wachtgroep vrijwilligers en de ouderbijeenkomst vrijwilligers over het aanbod van wachtgroepen en ouderbijeenkomsten en deelnemersplaatsen. De coördinator is op de hoogte waar deelnemers kunnen instromen
 • Doorgeven van nieuwe aanmeldingen aan de betreffende vrijwilligers
 • Doorgeven aan de office manager als er tekort is aan groepen of vrijwilligers
 • Wijzigingen doorgeven wijzigingen t.a.v. team wachtgroepen en ouderbijeenkomsten: mutaties contactgegevens, samenstelling team en adresgegevens van nieuwe vrijwilligers
 • Vragen m.b.t. de adoptieprocedure doorverwijzen naar het landelijk bureau
 • Nazorgvragen doorverwijzen naar het landelijk bureau of SAV
 • Zorgdragen voor publiciteit en uitnodigingen van ouderbijeenkomsten in samenwerking met de office manager
 • Aanleveren van jaarplan en jaarverslag
 • Deelname aan coördinatorenoverleg

Profiel/vaardigheden:

 • Beschikken over coördinerende en organisatorische capaciteiten
 • Communicatieve en sociale vaardigheden
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
 • De vrijwilliger staat achter de missie en visie van Wereldkinderen


Heeft u interesse in deze vacature, dan kunt u een mail sturen naar: bloemendal@wereldkinderen.nl