Steun ons!

Overhead en beloning

Overhead

Wereldkinderen heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor goede doelen. Dit houdt in dat wij niet meer dan 25% aan fondsenwerving mogen besteden. In 2020 heeft Wereldkinderen 59.915 euro besteed aan fondsenwerving. Het kostenpercentage voor fondsenwerving bedroeg 18,5% in 2020. Daarmee voldoen we aan de normering van het CBF-keurmerk.
Wereldkinderen heeft daarnaast de ANBI-status.

Beloning

 

Directeur

Het salaris van de directeur wordt berekend volgens de Adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen en conform de CAO voor de sector Zorg en Welzijn.

 

Factoren die meespelen bij het bepalen van de hoogte van het salaris zijn de internationale contacten en complexiteit van de organisatie, het aantal medewerkers (11) en vrijwilligers (100), het budget dat jaarlijks in de organisatie omgaat. Wereldkinderen voldoet aan de normen van het CBF-keurmerk.

 

Op 15 oktober 2018 startte de heer Jeroen Jansen als directeur/bestuurder van Wereldkinderen. Hij werkt 28,8 uur per week en ontvangt een bruto maandsalaris van 5.453,10 euro.

 

Medewerkers

Het salaris van medewerkers wordt bepaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

 

Bekijk een verdere toelichting op de inkomsten en uitgaven in het jaarverslag 2020