Steun ons!

 

Dit verhaal gaat over Issa Ouedraogo. Een 18 jarige jongen uit Nonssin sector n14, een arbeiderswijk in Ouagadougou. Door het project van de LYDIE Association wist hij het juiste pad op tijd te vinden. 

Het verhaal van Issa (18)

Issa is 18 jaar oud. Hij was een erg slimme leerling op school. Hij was de hoop en trots van zijn hele familie. Bovendien was hij een gehoorzaam kind, dat door iedereen zeer gewaardeerd werd. Helaas werd deze hoop de bodem ingeslagen toen Issa in slecht gezelschap terechtkwam. Dit leidde tot een drastische daling van zijn prestaties op school. Deze vriendengroep leidde hem naar drugsgebruik en het nachtleven, tot het punt waarop hij dagenlang van huis wegliep zonder een spoor achter te laten. Iedereen die hem probeerde te benaderen om hem weer bij zinnen te brengen, werd automatisch zijn gezworen vijand. Uiteindelijk stopte hij met school in de 4e klas. Issa's vader en hele familie waren zo ontmoedigd dat ze hem niet langer als lid van de familie herkenden. Hij rebelleerde tegen iedereen en deed alles op zijn eigen voorwaarden. Hij was bereid tot het ergste om zichzelf een plezier te doen. Vanaf dat moment begonnen Issa's problemen met de wet.

Issa met zijn begeleidster

Re-integratie met hulp van LYDIE

Na zijn vrijlating uit het MACO (Maison d'Arrêt et de Correction de Ouadadougou) kreeg Issa steun van het door Wereldkinderen gefinancierde project voor zijn sociaaleconomische re-integratie.

Er is een positieve verandering geconstateerd dankzij de interventie, ook al was het begin niet gemakkelijk. Issa, die erg opstandig was tegen familieleden - vooral zijn vader - vermande zich uiteindelijk en de relaties verbeterden snel. In het begin van het traject van de interventie was Issa erg teruggetrokken, wat een obstakel vormde voor zijn follow-up. Toch begon hij zich na verloop van tijd te openen naar de animatoren. Issa, die in het verleden vaak dagenlang van huis wegliep zonder nieuws achter te laten, is hiermee gestopt. Net als met 's nachts weggaan. Inmiddels is erg aanwezig in het ouderlijk huis. Zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde zijn terug. Dankzij capaciteitsopbouw op het gebied van levensvaardigheden en voorlichting over de gevaren van drugsgebruik, heeft Issa zichzelf verplicht om te stoppen met drugs.

Passie voor pluimvee

Tijdens het traject ontwikkeld Issa een passie voor pluimvee. Van LYDIE kreeg hij zijn startset, die hij in het ouderlijk huis heeft opgezet. Hij is gepassioneerd door dit beroep, dat hem niet alleen helpt om thuis te blijven, maar hem ook in staat stelt om op een waardige manier in zijn levensonderhoud te voorzien en niet langer inactief te zijn. Door deze kinderen hun passie te laten uitvoeren, blijven deze kinderen niet alleen op het rechte pad, maar wordt de familieband verbeterd 

De LYDIE Association blijft bij de sociale dienst van de gevangenis (MACO) lobbyen om ervoor te zorgen dat alle kinderen die uit de gevangenis worden ontslagen, worden doorverwezen naar hun lokale sociale dienst voor een lokale follow-up om een succesvolle reintegratie te kunnen realiseren.

De successen van de LYDIE association

Behalve het verhaal van Issa zijn er nog vele voorbeelden van kinderen uit Ouagadougou die profiteren van de hulp en sturing die de LYDIE association hun biedt. Wereldkinderen blijft dit project dan ook steunen en u kunt hier bij helpen. Zo zijn sommige minderjarigen dankzij de steun van de LYDIE Association geplaatst in gespecialiseerde trainings- en onderwijscentra die helpen het juiste pad te bewandelen. Ook zorgt de LYDIE association ervoor dat de ouders worden getraind in ouderlijke begeleiding en specifieke ondersteuning voor kinderen die in de gevangenis hebben gezeten.