Steun ons!

 

Dit verhaal gaat over Nxile. Een 12 jarige jongen uit Inchanga, een dorp in KwaZulu-Natal. Zijn leven werd veranderd door het Sinovuyo project.

Het verhaal van Nixle (12)

 

Nxali is een 12-jarige jongen die woont in Imadwalni in de gemeenschap van Inchanga, in het gebied eThekwini Outer West, waar hij naar de Fredville Primary School gaat. Als baby werd Nxali door zijn moeder aan de zorg van zijn vader toevertrouwd. Omdat zijn vader geen middelen had om zichzelf te onderhouden, werd hij gedwongen bij zijn broer te gaan wonen, die ook nog 2 andere kinderen had. Na een lange ziekte overleed Nxali's vader helaas en bleef Nxali's oom achter om voor hem te zorgen. Nxali's situatie werd in die tijd aanzienlijk slechter omdat zijn oom worstelde met een geestesziekte. Als hij zijn medicijnen niet nam, raakte hij in de war en zwierf hij door de gemeenschap. Opnieuw nam Nxali's situatie een wending toen zijn oom overleed. Gelukkig werd Nxali opgenomen door een vriendelijke buurvrouw, Thabsile, die hem had leren kennen toen hij dagelijks op bezoek kwam en met haar 11-jarige dochter speelde. Thabisile nam Nxali in huis en adopteerde hem als haar eigen zoon. Nxali werd deel van het gezin toen hij 8 jaar oud was, dus het is 4 jaar geleden dat Thabisile het op zich nam om hem op te voeden en te verzorgen.

Moeite met opvoeden

Helaas begon hij in die tijd gedragsveranderingen en houdingen te vertonen. Toen onze Sinovuyo begeleiders, Nokhuthula en Nobhuhle, huis-aan-huis gingen werven voor het programma, ontdekten ze dat Thabisile hun hulp hard nodig had. Zij begonnen het programma uit te leggen en legden de nadruk op bepaalde aspecten waarvan zij vonden dat Thabisile en Nxali bijzondere hulp nodig hadden, begrippen als "kwaliteitstijd" en "emoties benoemen", aspecten die de liefde en zorg voor relaties versterken, om er maar een paar te noemen. "Ik heb het gevoel dat zijn gedrag komt omdat ik hem niet goed bemoederd heb. Ik vond het moeilijk om Nxali in het gezin op te nemen omdat ik niet zijn biologische moeder was en ik was bang om hem te berispen uit angst dat het misbruik zou worden genoemd, dus heb ik de discipline en het moederen verwaarloosd," zei Thabisile. Ze legde verder uit dat ze bang en onzeker was over wat goed en fout was bij de opvoeding van Nxali, omdat hij niet haar eigen 'vlees en bloed' was. "Ik denk dat hij zich begon te misdragen omdat hij zich niet thuis voelde en niet wist waar hij eigenlijk paste. Hij kreeg niet de liefde die hij nodig had toen hij opgroeide tot een jonge man," zei een ontredderde Thabisile. Toen ze aanvankelijk met het Sinovuyo programma begonnen, was Nxali terughoudend en miste hij een sessie, hoewel Thabisile zelf wel deelnam. Na de vierde sessie begon Nxali tekenen te vertonen van communicatie thuis, respect en betrokkenheid bij Thabisile en het programma. Naarmate de cursus vorderde, begon hij mondiger te worden en deel te nemen. Na een aantal sessies, kwam Thabisile naar ons toe en sprak ze haar diepe dankbaarheid uit voor haar deelname aan het programma. Ze vertelde ons met zoveel opwinding dat ze die week met z'n tweeën hadden gezeten en een quality time sessie hadden gehad waarin Nxali zich openstelde en zijn emoties ten volle uitte. "Hij sprak openlijk over verbittering die hij had tegenover zijn oorspronkelijke moeder en het feit dat zij hem had verlaten, en hij voelde zich verlaten door zijn vader, hoewel dat niet het geval was door zijn dood. Hij voelde zich verlaten, hopeloos en ongeliefd," zei Thabisile. Ze voegde eraan toe dat Nxali, nadat ze tijdens hun quality time sessies door de begeleiders waren aangemoedigd om samen een leuke activiteit te doen, interesse toonde om een moestuin te beginnen. Dus begonnen ze samen een moestuin en Thabisile hielp hem aan zaailingen. "Dit is een moment geworden waarop we contact maken en iets delen waar we van houden," zei Thabisile.

"Tijdens Sinovuyo begon Nxali te leren dat er van hem wordt gehouden, en begon hij zijn eigen gedrag te zien in zijn zus, de dochter van Thabisile. Zij begon zich ook te misdragen en was net als hij opstandig geworden. Nxali begon haar te helpen haar gedrag te veranderen, net als hij. Dit is zo'n getuigenis van hoe een veranderd leven invloed kan hebben op en veranderingen kan zien bij anderen, zoals Nxali heeft gedaan bij zijn geadopteerde zus," zei Nobhuhle (Sinovuyo Facilitator).

Toen Nobhuhle, die ook veldwerker is binnen het Gogo Support Group programma van  HACT, hoorde dat Nxali had gekozen voor een moestuin, bood hij aan te helpen met zaailingen via het 'One Home One Garden' initiatief dat de HACT gogo's hebben opgezet en blijven uitvoeren. De moestuin bloeit nu, evenals de relatie tussen Nxali en Thabisile. "We kwamen met Sinovuyo, maar we leren en groeien er ook van. We verlaten onszelf sterker, beter en wijzer en meer voldaan. Sinovuyo heeft mijn leven veranderd. We brengen in de praktijk wat we onderwijzen. Ik doe hetzelfde met mijn eigen familie. Ik breng kwaliteitstijd met hen door om generatie gewoonten en slecht gedrag te doorbreken. We bouwen relaties op die nooit eindigen omdat we ook van hen leren en we blijven groeien. Onze deelnemers zijn verbonden met ons leven. Als zij delen, groeien wij als begeleiders, en dit is waar wij meer informatie en... ervaring die ons beter en sterker maakt," zei een gepassioneerde Nobhuhle. "Sinovuyo stopt niet wanneer het programma eindigt. Het is een mini-beweging geworden. De vrouwen in de groep van Sinovuyo zorgen voor elkaar buiten Sinovuyo. Het heeft duurzame relaties ontwikkeld. Een van de moeders verloor bijvoorbeeld haar eigen moeder. We hebben met haar gebeden en boden ondersteuning in gebed en financiën. We ontwikkelen een steunsysteem voor de gemeenschap dat elkaar kracht geeft."