Steun ons!

Onze partnerorganisatie in Zuid-Afrika, SA Cares, zet zich in Plastic View en Hammanskraal in voor gepaste zorg en bescherming van kwetsbare kinderen. De mensen verkeren in extreme armoede en leven in de meest kwetsbare omstandigheden en/of met de meest complexe problemen.

Eerste diploma-uitreiking voor kinderen in Plastic View

 

Het was een regenachtige dag in Plastic View, Pretoria. Maar toch waren de kinderen klaar en opgewonden voor hun diploma-uitreiking. Vorige maand kwam een groep van 34 leerlingen tussen de 5 en 6 jaar bijeen om het einde van hun programma voor vroegtijdige leerontwikkeling te vieren.

 

“Afstuderen” voor een kind in Plastic View is best bijzonder en daar heeft SA Cares een belangrijke rol bij gespeeld. Kinderen krijgen vaak geen onderwijs en door de COVID-pandemie was het percentage kinderen dat de basisfase van het onderwijs niet afmaakt het afgelopen jaar zelfs gestegen van 19% tot meer dan 30%. En dat is schrijnend want als kinderen onderwijs kunnen volgen dan is de kans om uit de cirkel van armoede te komen veel groter.

SA Cares - graduation childs in Plastic View - Pretoria
SA Cares - graduation Plastic View - Pretoria

Geslaagd!

 

Toen de kinderen in het begin van het jaar op school kwamen konden zij geen kleuren herkennen, hun naam niet schrijven, de dagen van de week niet herkennen enzovoorts. Zij spraken alleen hun moedertaal en geen Engels. Hierdoor liepen ze meteen al een achterstand op waardoor het extra moeilijk zou zijn om naar school te gaan wanneer zij 7 of 8 jaar oud waren.
Met de hulp van SA Cares hebben ze dit allemaal wel geleerd. Toen de kinderen vervolgens werden beoordeeld volgens het leerplan van het basisonderwijs in Zuid-Afrika slaagden alle kinderen en zijn ze klaar om naar de volgende fase van hun opleiding te gaan.

 

Voordat ze naar school gingen in Plastic City, speelden ze in de modder en op de vuilnishopen en zochten ze naar voedsel in vuilnisbakken. Nu krijgen ze elke dag twee gezonde maaltijden op school. De moeders worden aangemoedigd om hen te wassen en aan te kleden voor school en wordt er snel gesignaleerd of een kind gezondheidsproblemen heeft of als er een probleem met of een mogelijkheid tot misbruik lijkt te zijn.

Van een hopeloze toekomst zonder dromen naar een toekomst vol dromen

 

Dit programma is essentieel om gezinnen bij elkaar te houden. Het onderwijsonderdeel is een traject voor gezinnen waar extra ondersteuning wordt geboden. Met een holistische ondersteuning is SA Care in staat gezinnen een zekere stabiliteit te bieden en ervoor te zorgen dat kinderen veilig binnen hun gezin kunnen blijven.
De bijdrage van Wereldkinderen aan dit project heeft SA Cares in staat gesteld om werkloze moeders op te leiden tot leerkrachten, voedsel te kopen om de leerlingen dagelijks te voeden, werkboeken te maken die aansluiten bij het Zuid-Afrikaanse curriculum, leermiddelen aan te schaffen zoals verhalenboeken, schrijfgerei en klein motorisch ontwikkelingsspeelgoed en de operationele kosten te dekken in de vorm van gas om te koken, schoonmaakmiddelen om de school schoon te houden.

 

"Toen we met ons project in Plastic View begonnen, troffen we 1200 kinderen in zeer slechte omstandigheden aan, die niet naar school gingen en niet wisten hoe ze een toilet moesten gebruiken en geen Engels spraken.

We troffen alleenstaande moeders aan die geen werk konden vinden en niet konden dromen van een opleiding. Met de bijdrage van Wereldkinderen zijn we erin geslaagd om deze twee bij elkaar te brengen. Het leven van de werkloze moeders en de ongeschoolde kinderen veranderde. De moeders zijn nu leraressen en dit jaar is ons 3e jaar dat we kinderen laten doorstromen naar de volgende fase van onderwijs. Het heeft hun levens veranderd. Van hopeloos zonder dromen, naar een met een toekomst." 

Sanet Fagan, directeur van SA Cares