Steun ons!

Re-integratie van straatkinderen na een verblijf in de gevangenis


€ 40.000 tot en met 2024

Steun dit project

Locatie

Ouagadougou

Steun voor straatkinderen én hun gezinnen

In Ouagadougou, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Burkina Faso, zet de organisatie LYDIE zich in voor kwetsbare vrouwen en kinderen in hun gemeenschap. LYDIE richt zich met name op straatkinderen en kinderen die in aanraking zijn gekomen met de politie. Samen met een grote groep vrijwilligers werken de maatschappelijk werkers aan versterking van deze gezinnen, hulp in de opvoeding voor families en begeleiding van deze kinderen zodat zij weer een toekomst krijgen en een thuis hebben.

Burkina Faso -  vak leren

Toekomst na hun gevangenschap

De organisatie werkt in een van de gevangenissen in de hoofdstad en bezoekt en begeleidt daar de kinderen die er - vaak voor korte tijd en meestal voor kleine vergrijpen - verblijven. Ze krijgen in de gevangenis scholing en/of volgen een beroepsopleiding. Hun verblijf, gemiddeld tussen de vier en acht maanden, is niet lang genoeg om hun opleiding af te ronden. Begeleiding na ontslag uit de gevangenis is er niet.

LYDIE gaat van 2022 tot 2024 30 kinderen die vrijkomen uit de gevangenis een speciaal programma aanbieden. De meeste kinderen komen uit gezinnen die in grote armoede leven. De hulpverleners geven, in overleg met het kind en de familie, ondersteuning op maat. Doel is dat de banden tussen de kinderen en hun familie hersteld en versterkt worden, zodat zij weer in goede harmonie thuis kunnen wonen. Tegelijkertijd krijgt ieder kind de mogelijkheid om op een stageplaats in de stad hun gestarte opleiding, af te ronden. Ook de ouders krijgen hulp om hun inkomen te verhogen.

Terrorisme

Bijna alle kinderen die in de gevangenis verbleven, worden gestigmatiseerd en het risico is groot dat zij direct weer op straat belanden en in de criminaliteit terecht komen. Burkina Faso is de laatste jaren frequent doelwit van terroristische aanslagen. Straatkinderen zijn voor terroristische groepen een populaire doelgroep om leden te werven. Ook daarom is begeleiding van deze kwetsbare kinderen een goede stap.

 

Wereldkinderen steunt dit project in ieder geval voor twee jaar, en bij goede resultaten zal het verlengd worden.

Resultaten

 

In 2021 heeft Wereldkinderen 20 kinderen en 38 ouders kunnen helpen met:

  • psychosociale ondersteuning voor zichzelf en hun gezin door levensvaardighedentraining en familiebemiddeling
  • het volgen van vakopleidingen en het vinden van werk evenals het ondersteunen met coaching en mentoring.

"Na een jaar blijkt dat 80% van de projectdeelnemers nog steeds bij hun gezin woont en dat 80% een professionele activiteit ontplooit."