Steun ons!

Effectief pleegzorgsysteem


€ 45.000 tot en met 2022

Steun dit project

Locatie

Manila, Filippijnen

Pleeggezinnen werven en trainen

 

Kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, komen in Manila helaas vaak in grootschalige opvanghuizen terecht. Opgroeien in een gezinssituatie is vrijwel altijd beter voor de ontwikkeling van kinderen. En het is ook kostenefficiënter.

 

Onze Filippijnse partnerorganisatie Stichting Kaisahang Buhay (KBF) geeft met dit project de pleegzorg een impuls. Het doel van het project is het ontwikkelen van een goed functionerend en snel reagerend systeem voor pleegzorg. Dit is van vitaal belang om kinderen te beschermen.

Filippijnen - pleegzorg
Pleegouders en pleegkinderen in de Filipijnen

KBF doet dit middels drie strategische interventies:

  • 1. belangenbehartiging: bekendheid geven aan het KBF-programma voor pleegzorg bij het personeel van de sociale dienst dat verantwoordelijk is voor de plaatsing van kinderen
  • 2. Capaciteitsopbouw - De capaciteit van pleegzorgwerkers en pleeggezinnen ontwikkelen en versterken om pleegkinderen een koesterende en stimulerende omgeving te bieden
  • 3. Werving en ontwikkeling van een pool van erkende pleeggezinnen waar kinderen in nood opgevangen kunnen worden.

In de komende drie jaar wil KBF jaarlijks 16 nieuwe gezinnen selecteren en trainen.

Covid-19 pandemie

 

De Filipijnen zijn enorm hard getroffen door de Covid-19 pandemie. De coronamaatregelen van de overheid zijn zeer streng. Dit heeft een grote impact gehad op dit project. Het was moeilijk voor KBF om pleegzorgfamilies te werven of van informatie te voorzien. Toch heeft KBF niet stil gezeten in de afgelopen maanden. Ze hebben diverse communicatie- en trainingsmaterialen ontwikkeld. Deze materialen zijn officieel goedgekeurd door de overheid. In 2021 en 2022 streeft KBF ernaar nieuwe pleegzorg families te werven om hun pool van erkende pleeggezinnen te vergroten. Het doel is te voorkomen dat 50 kinderen in een kindertehuis terecht komen.

foster care Filippijnen

Wat is er tot nu toe bereikt?

In 2021 heeft KBF kinderen, ouders en verzorgers, families en sociaal/community werkers kunnen helpen met:

  • het vinden van een veilig thuis door het plaatsen van 24 kwetsbare kinderen in pleeggezinnen
  • trainen van pleegouders en het verkrijgen van officiële (door de overheid uitgegeven) erkenningen voor nieuwe crisispleegzorggezinnen voor 16 ouders en verzorgers. Deze ouders zorgden voor de 24 kinderen.
  • het geven van informatie over het programma aan 151 potentiële nieuwe pleeggezinnen.
  • het begrijpen van het belang om het plaatsen van kinderen binnen pleeggezinnen prioriteit te geven boven het plaatsen binnen institutionele zorg