Steun ons!

Terug naar familie: crisispleegzorg


€ 20.000 tot en met 2025

Steun dit project

Locatie

Zuid-Afrika, Ugu-district

Training 24 ouders

 

In Zuid-Afrika leven helaas nog veel kinderen in grootschalige opvanghuizen. De schattingen lopen uiteen van 13.000 tot 21.000 kinderen. Ondanks goede wetgeving over kinderbescherming, die het belang van opvang in een gezinssituatie erkent, komen veel kinderen in crisissituaties toch in opvanghuizen terecht.

 

Onze partnerorganisatie Give a Child a Family heeft veel expertise en ervaring in het voorkómen dat kinderen uit huis worden geplaatst en in het opzetten van pleegzorg. Wat nog mist is crisispleegzorg: pleeggezinnen die per direct beschikbaar zijn om kinderen die niet thuis kunnen wonen, acuut op te vangen. Het streven is om 62 kinderen die zorg en bescherming nodig hebben naar gezinsgerichte zorg te leiden.

 

 

Werken met de overheid

 

Give a Child a Family werkt samen met de verschillende kinderbeschermingsagentschappen en pleeggezinnen om een sterk en betrouwbaar pleegzorgsysteem te ontwikkelen.

Tegelijk wordt met de lokale overheid in het Ugu District gewerkt aan meer kennis over het belang van opgroeien in een gezinssituatie en het vrijmaken van financiële middelen en capaciteit bij de overheid om kinderen in gezinnen te plaatsen in plaats van in opvanghuizen.

Opvang in gezinnen is niet alleen veel goedkoper, maar ook veel beter voor de ontwikkeling van het kind.

 

Doelen

 

Gebaseerd op de ervaringen en het succes van het vorige project heeft Wereldkinderen de samenwerking met GCF hernieuwd. Voor 2022 en 2023 zijn er drie doelen geformuleerd:

  • 24 pleegzorggezinnen in het UGU-district trainen en zorgen dat zij klaar zijn voor de tijdelijke opvang van kinderen
  • het ontwikkelen van een efficiënt verwijzingssysteem dat door de maatschappelijk werk(st)ers ingezet kan worden als alternatief voor institutionele zorg
  • op hoger institutioneel niveau pleiten dat de voorkeur wordt gegeven aan plaatsing van een kind in een gezin in plaats van in een instelling. Hiertoe worden 'best practices' en lessen gedeeld met de beslissers om de alternatieve zorg te promoten en te versterken.

Resultaten

 

In 2023 heeft GCF 62 kinderen, hun ouders en verzorgers en sociaal/community werkers kunnen helpen met:

  • het vinden van een veilig thuis bij pleeggezinnen en het ondersteunen van biologische families zodat kinderen binnen hun familie kunnen reïntegreren, toegang tot noodzakelijke medische ondersteuning (tot bijvoorbeeld Intensive Care afdeling), plaatsing onder GCF zorg in levensgevaarlijke situaties. Lees de verhalen over baby Grace en kleine Mark
  • het geven van trainingen en het verkrijgen van officiële (door de overheid uitgegeven) erkenningen voor nieuwe crisispleegzorggezinnen
  • het begrijpen van het belang om pleegzorg prioriteit te geven boven  institutionele zorg