Steun ons!

Wereldmens Caroline Petersen

Caroline Petersen is adoptie-ouder én vrijwilligster bij Wereldkinderen

"Een bijzondere rootsreis naar Colombia"

 

 

Interview portretreeks: Wereldmensen
Geportretteerde: Caroline Petersen

Caroline Petersen

Met welk bijzonder Wereldmens hebben we het genoegen? Wil je je aan ons voorstellen?

 

"Ik ben Caroline Petersen, moeder van een zoon en dochter, beiden geadopteerd uit Colombia. Daarnaast ben ik vrijwilligster van Wereldkinderen."

Hoe is de gedachte ontstaan om een kindje/kinderen te adopteren?

 

"We hadden een kinderwens en wilden een kindje een gezinsleven, onze liefde en bescherming geven."

Hoe heb je het adoptieproces ervaren?

 

"Dat is al lang geleden. Het verliep deels naast medische processen. De VIA bijeenkomsten waren vooral gericht op wat er niet goed kon gaan, op zich wel goed omdat je daardoor beter voorbereid was wanneer dingen anders liepen dan je op voorhand had verwacht. Er werd toen gezegd dat de wachttijd voor het adopteren van een jong kindje zeker 5 jaar zou zijn maar in ons geval was dit vanaf het aanmelden bij justitie tot het in mijn armen houden net 4 jaar, dus dat was best wel snel."

Hoe reageerden de mensen rondom jullie op de adoptie?

 

"Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. Mijn kinderen zijn inmiddels 23 en 25 jaar oud en wonen niet meer thuis. Doordat je tijdens de adoptieprocedure in Colombia contact maakt met andere adoptieouders kon je eenmaal thuis ervaringen met elkaar uitwisselen die o.a. met adoptie te maken hadden en dat was fijn.""

Caroline Petersen met zoon en biologische moeder

Kun je iets vertellen over jullie rootsreis naar Colombia

 

"Toen mijn zoon aangaf echt op zoek te willen naar zijn moeder in Colombia heeft hij eind 2017 een zoekopdracht uitgezet en zij was al snel gevonden. De zomervakantie hierop volgend zijn mijn zoon, zijn vriendin (later zijn vrouw) en ik naar Colombia vertrokken. Daar zijn we bijna drie weken met elkaar opgetrokken. Het was zo mooi ook om te zien dat er gelijk een klik met elkaar was en dat je dingen van zijn moeder herkent in je zoon. Het jaar daarop ging mijn zoon trouwen en is zij met zijn halfbroertje hier drie weken in huis geweest en waren zij ook op de bruiloft (zie foto links). Nu zijn we in afwachting van het eerste kindje van mijn zoon en schoondochter. Mijn dochter heeft (nog) geen behoefte om familie in Colombia te zoeken. Ze vond het wel leuk om zijn moeder in Nederland te ontmoeten."

Waarom ben je vrijwilliger bij Wereldkinderen geworden?

 

"Er werd in het regiokrantje een vrijwilliger voor de wachtgroep gezocht. Ik was op dat moment al meerdere jaren adoptieouder van twee kinderen, had tijd en had zelf tijdens onze eerste adoptieprocedure het toeleven naar de adoptie en het samen kunnen delen met andere aanstaande adoptieouders gemist en wilde dit graag faciliteren. Er was nog een vrijwilligster die zich had aangemeld en mijn vriendin en haar zus die ook via Wereldkinderen hadden geadopteerd gaven aan dit te willen doen. Zo zijn we met drie wachtgroepen die vijf keer per jaar bijeen kwamen gestart. Twee groepen in Alkmaar en één in Andijk. De secretaris van onze regio ging emigreren en zo werd ik ook gelijk bestuurslid én secretaris van onze regio. Daarna volgden meerdere functies en heb ik een paar jaar als vertegenwoordiger van Wereldkinderen in het Noordhollands adoptieplatform meegedraaid. Later kwamen daar ook de aankomstbezoekjes, de ouderbijeenkomsten en het voorzitterschap bij.
Momenteel ben ik landelijk coördinator voor de wachtgroepen en begeleid ik samen met een andere vrijwilliger een ouderbijeenkomstgroep. Daarnaast sta ik voor het brengen van aankomstbezoekjes op de lijst maar deze zijn er de laatste tijd nauwelijks in onze buurt geweest. Ook neem ik deel aan het coördinatorenoverleg waarbij de landelijke coördinatoren samen met de directie en ons aanspreekpunt van het bureau ervaringen en informatie uitwisselen en meedenken over verschillende aangelegenheden."

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij Wereldkinderen?

 

"Sinds oktober 2004."

Wat maakt het vrijwilliger zijn waardevol c.q. welke voldoening geeft dit jou?

 

"Ik vind het belangrijk om een ruimte te kunnen faciliteren waar (aanstaande) adoptieouders elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen/gedachten kunnen delen die met adoptie te maken (kunnen) hebben. Het geeft mij voldoening om de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan te kunnen doorgeven en ik vind het waardevol om mee mogen (be)leven met de ouders en het kunnen meedenken met het managementteam vanuit de positie van adoptieouder én vrijwilliger.
Als vrijwilliger heb ik ook aan meerdere studiedagen meegedaan en krijgen we jaarlijks een vrijwilligersdag waarbij een deel gericht is op kennisoverdracht en een deel ontspanning. Altijd een leuke dag."

Waarom is het bestaan van een organisatie als Wereldkinderen belangrijk in jouw ogen?

 

"Wereldkinderen is een professionele organisatie met veel kennis en ervaring op het gebied van adoptie. Het is daardoor een waardevolle gesprekspartner voor ministeries die bij adopties en ook kinderhulpprojecten betrokken zijn.
Daarnaast ondersteunt Wereldkinderen in verschillende landen projecten/kinderprogramma’s waardoor kinderen kans op een betere toekomst in hun geboorteland kunnen krijgen. Voor die kinderen die niet kunnen opgroeien in een gezin in hun geboorteland is er een mogelijkheid om hier in de geborgenheid van een gezinsleven op te groeien."

Wat wens je Wereldkinderen voor de toekomst?

 

"Voldoende werk voor en rond adoptie, kennisoverdracht, vraagbaak, genoeg donateurs/sponsoren voor de projecten, een gesprekspartner te kunnen zijn bij ministeries die betrokken zijn bij adoptie en kinderhulp."

Caroline Petersen

Vraag aan Caroline?

 

Heb je een vraag aan Caroline of wil je iets vertellen? Mail dit naar info@wereldkinderen.nl en wij zorgen ervoor dat Caroline dit ontvangt.