Publicaties

Beleidsplan programma's

Wereldkinderen heeft een nieuw beleidsplan programma’s vastgesteld. Kern is dat we meer focus aanbrengen in de projectondersteuning. We willen meer projecten steunen, in minder landen. De criteria voor financiële ondersteuning scherpen we aan. Zo kunnen we extra impact hebben en het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk besteden. Doel is zoveel mogelijk kinderen een thuis te bieden.

Jaarverslag 2017

Het adoptieveld verandert sterk momenteel en Wereldkinderen verandert daar in mee. Adoptie blijft wat ons betreft een goede kinderbeschermingsmaatregel. We zullen ons daarom blijven inzetten om kinderen voor wie geen thuis in eigen land mogelijk is, een thuis in Nederland te bieden.
Lees over onze aanpak in het jaarverslag 2017, inclusief verkorte jaarrekening. 
Of bekijk de hele jaarrekening

Strategie 2019 en verder

Specialistisch, slagvaardig en servicegericht. Lees meer over de strategie 2019.