Steun ons!

Ieder kind een thuis!

Wij helpen hierbij, samen met u!

Visie Wereldkinderen

 

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd! Kinderen moeten kunnen opgroeien in de beschermende omgeving van een gezin of familie. Voor veel  kinderen is dit recht niet vanzelfsprekend. Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.

 

We werken samen met lokale organisaties die voorkomen dat kinderen op straat of in een tehuis komen. Als opgroeien binnen de eigen familie niet mogelijk is, zien wij een lokaal (pleeg)gezin als een goed alternatief. Is dat echt niet mogelijk dan bemiddelt Wereldkinderen in interlandelijke adoptie.

Wereldkinderen

Interventiestrategie

 

Wereldkinderen draagt via haar interventiestrategie bij aan een betere toekomst voor kinderen. Deze bestaat uit vier stappen. Elke stap heeft prioriteit boven de volgende stap.

  1. Preventie familiedesintegratie
  2. Familiereïntegratie
  3. Gezinsvervanging in eigen land
  4. Interlandelijke adoptie

Ieder kind verdient een thuis!

 

Wereldkinderen ondersteunt 7 projecten in de 5 landen waar zij als kinderwelzijnsorganisatie werkzaam is. Het uitgangspunt hierbij is dat de projecten gericht en succesvol zijn op het gebied van gezinsversterking en lokale gezinsvervanging. Wereldkinderen zet zich in de volgende landen in:

Oma's in Kwazulu Natal