Nieuws

websiteheaderhanden

Nieuw verschenen gids: Kinderen zonder 'thuis'

2 december 2015

Better Care Network Netherlands heeft een nieuwe, praktische gids ontwikkeld over projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden moeten het stellen zonder veilig thuis. Ze wonen in een kinderhuis, leven op straat of krijgen thuis niet de zorg die ze verdienen. Duizenden Nederlanders bekommeren zich om het lot van deze kinderen en willen graag iets voor hen doen. Daarbij stuiten ze op vragen en dilemma’s: hoe kun je kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden het beste helpen? Is een kinderhuis wel de beste oplossing of zijn er alternatieven? En hoe kun je als vrijwilliger een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen?

Kinderen zonder ‘thuis’ staat stil bij deze en andere vragen. Het is een nieuwe, praktische gids voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. In acht korte hoofdstukken, met veel voorbeelden uit de praktijk, komen de belangrijkste vragen rond de zorg voor deze kinderen aan de orde.

Het uitgangspunt van Kinderen zonder ‘thuis’ is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin. De inzet van stichtingen en vrijwilligers zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan (pleeg)gezinnen, en pas in de laatste plaats op de opvang in kinderhuizen. De gids vertelt hoe je dat, samen met organisaties en betrokkenen in landen zelf, het beste kunt aanpakken.

Kinderen zonder thuis is een uitgave van Better Care Network Netherlands, een netwerk van organisaties die zich inzetten voor kinderen in ontwikkelingslanden zonder adequate ouderlijke zorg.

Download hier de gids Kinderen zonder thuis. U kunt ook de gids bestellen door een e-mail te sturen aan

Uitgeverij Wereldpodium
54 pagina’s

Omslag Kinderen zonder 'thuis'