Nieuws

websiteheaderhanden

Kinderen in de lift #weekvandevooruitgang

11 september 2017
Kinderen in de lift    #weekvandevooruitgang

Komende week organiseert World’s Best News de ‘Week van de Vooruitgang’

In deze Week van de Vooruitgang vraagt Wereldkinderen samen met World’s Best News aandacht voor wat er de afgelopen jaren voor kinderen in ontwikkelingslanden is bereikt. Een van de grootste successen is het terugdringen van de kindersterfte. Steeds meer kinderen halen hun vijfde verjaardag. In 1990 stierven wereldwijd nog 90 van de duizend kinderen onder de vijf jaar. Vandaag zijn dat er 43 van de duizend. Dat betekent dat de kindersterfte in 25 jaar tijd is gehalveerd.
Kinderen naar school
Al even bemoedigend is het groeiende aantal kinderen dat naar de basisschool gaat. Vandaag zitten wereldwijd meer dan negen van de tien kinderen in de schoolbankjes. In 1970 waren dat er nog maar zes op de tien. In Afrika onder de Sahara gaan inmiddels acht van de tien kinderen naar school. In Latijns-Amerika, Noord-Afrika en delen van Azië is het schoolbezoek nu even hoog als in Europa.
Bovendien leven steeds minder kinderen in extreme armoede. In een kwart eeuw daalde het aantal mensen in grote armoede van 1,93 miljard tot 836 miljoen in 2015. De helft van hen is kind. Dat betekent meer dan een halvering van het aantal kinderen in extreme armoede.
Inzet van Wereldkinderen:
Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd. Kinderen moeten kunnen opgroeien in de beschermende omgeving van een gezin of familie. Miljoenen kinderen wordt dit recht ontnomen. Daarom komen wij op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.
Wereldkinderen werkt samen met lokale organisaties die voorkomen dat kinderen op straat of in een kinderhuis terechtkomen. Als opgroeien binnen de eigen familie niet mogelijk is, zien wij een lokaal pleeggezin als goed alternatief. Als dat niet haalbaar is, bemiddelen we bij interlandelijke adoptie( vier interventiestrategieën)
Komende week zullen wij in het kader van “de week van de vooruitgang” regelmatig berichten op facebook  plaatsen over de diverse landen waarin we werkzaam zijn.