Roots

Het adoptiedossier

Van alle bemiddelingen die via Wereldkinderen zijn verlopen, is een dossier bewaard.

Dit dossier kan kopieën van alle papieren en documenten bevatten die bij de adoptie zijn vrijgegeven. De originele documenten hebben de adoptieouders bij de overdracht ontvangen. Als de adoptieouders kopieën van deze documenten naar Wereldkinderen hebben toegestuurd is er een volledig schaduwdossier bewaard gebleven. 

Het dossier bevat in elk geval documenten die betrekking hebben op de adoptieaanvraag die de adoptieouders hebben gedaan en eventueel kopieën van documenten van de adoptie.

Alleen voor deze laatste documenten geldt het recht op inzage. Voor het gedeelte dat over de adoptieaanvraag gaat niet. 

Het is vooraf niet duidelijk te bepalen of er veel in het dossier te vinden is. Als u de originele documenten kent die uw adoptieouders in hun bezit hebben, levert het opvragen van uw dossier geen nieuwe informatie op. Houd er ook rekening mee dat de kopieën vaak van slechte kwaliteit zijn, omdat de documenten oud zijn. 

Opvragen dossier

Het is altijd mogelijk een kopie van uw dossier op te vragen.

Wat hebben we daar voor nodig?

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs van adoptieouders of geadopteerde
  • uw oorspronkelijke naam, uit welk land u bent geadopteerd en wanneer
  • de achternamen van uw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
  • uw naam en de adresgegevens waar we de factuur en de kopieën naartoe kunnen sturen

Deze gegevens kunt u per email sturen naar: info@wereldkinderen.nl, onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'. Hierna krijgt u een factuur toegestuurd. Per dossier brengen we 25 euro onkosten in rekening. Na ontvangst van uw betaling vragen wij uw dossier op uit het externe archief en ontvangt u de kopieën. 

13.000 dossiers in veilige handen
13.000 dossiers in veilige handen

Veelgestelde vragen

Adopties uit de jaren 70 en 80

In de jaren 70 en 80 heeft Wereldkinderen (of een voorganger als Bureau Interlandelijke Adoptie) bemiddeld bij adopties uit onder andere Bangladesh, Colombia, Thailand, Filippijnen, India, Zuid-Korea, Brazilië, Sri Lanka. Over deze adopties bestaan soms vragen, of er is onduidelijkheid in of over dossiers. 
Het is voor veel geadopteerden ingewikkeld om informatie over biologische familie te vinden. Wereldkinderen wil daar bij assisteren waar mogelijk; we vinden het belangrijk dat geadopteerden de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk te kunnen weten over hun adoptie, waarbij we het belang van de biologische familie niet uit het oog verliezen.

Wat weet Wereldkinderen over deze dossiers?
Dossiers van dertig tot veertig jaar geleden zijn, in tegenstelling tot de huidige dossiers, zeer summier. En soms kloppen er zaken niet. 
Wij hebben vaak dezelfde, beperkte informatie en er is niet altijd meer een contactpersoon in de landen van herkomst te benaderen. Maar de informatie die we hebben delen we met geadopteerden zelf.

Inzage in dossier
Dossiers worden 50 jaar bewaard, in een centraal geleid archief. Verderop op deze pagina kun je vinden welke informatie we nodig hebben om een kopie van je eigen dossier te kunnen geven . 

Uit privacyredenen delen we adoptiedossiers niet met anderen dan ouders en kinderen. Verslagen van (roots)reizen, brieven en algemene informatie over een land zijn onder bepaalde voorwaarden wel inzichtelijk voor organisaties die bijvoorbeeld onderzoek willen doen.

Onderzoek naar achtergrond en context
Om de summiere informatie aan te vullen en meer beeld te krijgen bij de context van adopties, zijn we met andere partijen in de adoptieketen een project gestart. Contactpersonen, vergunninghouders, oud-bestuurders en adoptieouders worden geïnterviewd en er wordt onderzoek gedaan naar de werkwijze rondom adoptie in een aantal landen, in de periode voor 2000. Procedures en gebruiken in de zendende landen zijn onderdeel van het project. Ook wordt er gekeken naar de positie van vrouwen in deze landen en naar de sociale en culturele achtergronden in die tijd. We hopen hiermee een completer beeld te kunnen geven van de adoptieverhalen.

Hoe handelde Wereldkinderen in die tijd?
Voor zover wij in de dossiers kunnen nagaan heeft Wereldkinderen gehandeld volgens de procedures die in die tijd golden. Het was bijvoorbeeld ook toen de handelswijze om broertjes en zusjes niet te scheiden. Tegelijkertijd weten we dat dit wel is voorgekomen, tegen alle bedoelingen in. Toen dat duidelijk werd is daar actie op ondernomen. Adopties uit bepaalde landen zijn ook stopgezet of aangepast, als er twijfels waren over de procedures.

Wil je contact over jouw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn dossier?

Wilt u contact over uw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Meehelpen?

Wat kunt u doen?