Steun ons!

Ieder kind heeft recht op een thuis!

Wij helpen hierbij. Samen met u.

Adoptie uit vijf landen

"We hebben een grootmoedersteungroep opgericht en hebben nu achttien leden. We runnen een bakkerij en pizzeria, houden kippen voor eieren, doen naaiwerk, hebben een tuin voor verse groenten. En we sporten om fit te blijven. We zijn oma, maar leeftijd doet er niet toe. We krijgen kracht uit het samenwerken!”

Zuidafrikaanse granny

"Ik kom hier al sinds mijn 5de jaar. Als ik kom gaan we eten en daarna maak ik mijn huiswerk. Het gaat daardoor best goed op school. De psychologe vraagt hoe het gaat, hoe ik thuis behandeld word, wat ik leuk vind om te doen. Ik heb hier vrienden gemaakt, we voetballen met elkaar en ik heb geleerd om dan geen ruzie te maken want het is maar een spelletje. Ik voel me hier gelukkig en ik leer heel veel." 

Juan uit Colombia

Wij volgen het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en het Internationaal Haags Adoptieverdrag.

Adoptieprocedure

De stappen

Stap 1

Aanvraag: toestemming om te adopteren (beginseltoestemming) Dit doet u bij Adoptievoorzieningen

Meer informatie
Stap 2

Na ontvangst beginseltoestemming keuze voor een vergunninghouder

Stap 3

Inschrijving bij Wereldkinderen en plaatsing op de algemene wachtlijst

Stap 4

Intake en documenten versturen naar het land van herkomst

Stap 5

Matching en voorstel van een kind

Meer informatie
Stap 6

Nazorg en follow up rapportages

Ieder kind verdient een thuis. Wereldkinderen bemiddelt bij interlandelijke adoptie als opgroeien bij je eigen familie of een pleeggezin in eigen land niet mogelijk is.
We steunen lokale organisaties die voorkomen dat kinderen op straat of in een kindertehuis terechtkomen.
Help ons hierbij! Steun onze projecten of word vriend van Wereldkinderen.

Meehelpen?