Steun ons!

Gemeenschapsopvang kwetsbare kinderen


Project afgerond in 2019

Steun onze projecten

Locatie

5 gemeenschappen in Bondo en Lugari Sub-Countries, West Kenia

Uitsluiting tegengaan

In Kenia hebben naar schatting 1,1 miljoen kinderen onder de 18 één of beide ouders verloren aan hiv/aids. Om die reden is het belangrijk dat gemeenschappen en gemeenschapsgroepen in staat worden gesteld om die kinderen en hun verwanten (alleenstaande ouders, grootouders, kinderen aan het hoofd van een gezin) een sociaal vangnet te bieden: opvang ter plekke, bescherming en ondersteuning. Dit is zowel een goede oplossing voor deze kwetsbare gezinnen als wel een efficiënte en duurzame oplossing voor dit wijdverspreide probleem op gemeenschapsniveau.

Het project richtte zich op 5 arme gemeenschappen met veel kwetsbare kinderen en problematische aspecten naast de hiv/aids problematiek zoals een hoog alcoholgebruik, veel kinderarbeid in landbouw en visserij of bijvoorbeeld in baksteenovens, hoge percentages schooluitval en tienerzwangerschappen

Kinderrechten

Partnerorganisatie World Voices Positive ondersteunt en versterkt maatschappelijke groepen als de Malaika Gemeenschap in Lugari Sub-County. Deze mensen willen stigmatisering, discriminatie en uitsluiting van families die met hiv/aids leven in hun gemeenschap tegengaan. Ze voorzien in basisbehoeften zoals eten, schoolgeld, schooluniformen, psychosociale ondersteuning en counseling. De maatschappelijke groepen runnen gezamenlijk een sociale onderneming, bv. de verhuur van partytenten, stoelen en geluidsinstallaties voor evenementen of een motortaxibedrijf. Andere groepen runnen pluimveeprojecten of een cateringbedrijf. De opbrengst komt ten goede aan de meest kwetsbare kinderen in de gemeenschap.

 

In de afgelopen 3 jaar konden we met uw steun veel bereiken voor de meest kwetsbare kinderen in deze gemeenschappen. In totaal namen ruim 5.300 kinderen deel aan de verschillende activiteiten.  De kinderen hebben les gekregen in kinderrechten, ze namen deel aan sportlessen en een sportdag. Ze volgden ook workshops over diverse onderwerpen: tienerzwangerschappen, de gevaren van drugs, zorg voor een ziek familielid en omgaan met groepsdruk. Tegelijkertijd kregen de volwassenen in hun gemeenschap ondersteuning en training, in totaal 324 vrouwen en 88 mannen. Ze kregen les over kinderrechten, kinderwelzijn en opvoedingsvaardigheden en training in het runnen van de door hen zelf opgezette inkomen genererende projecten (workshops boekhouding, projectmanagement, rapporteren).

 

Deze gemeenschappen zijn door alle trainingen en begeleiding toegerust op effectief voor kinderen in hun gemeenschappen te zorgen. Het hielp ze niet alleen om hun rol in de zorg voor deze kinderen te leren zien, maar ook om de meest kwetsbare kinderen in kaart te brengen en actief te ondersteunen. Hun sociale ondernemingen lopen goed. Tot nu toe besteedden zij ruim 3.000 euro aan de kinderen in hun gemeenschappen, en daarnaast investeerden ze een deel van de opbrengst in hun onderneming. Maatschappelijk werker Simon: “De vaardigheden die zij geleerd hebben, passen ze ook toe op hun eigen inkomen generende activiteiten, waardoor hun inkomen stijgt. We zijn nu bezig om de lokale overheid te bewegen dit project verder te blijven ondersteunen. We helpen de groepen om een aanvraag te schrijven, en we schatten in dat onze kansen goed zijn.”

 

Omdat Wereldkinderen zich nu focust op een beperkter aantal landen om onze efficiëntie te vergroten, hebben we medio 2019 afscheid genomen van deze partnerorganisatie. Met andere fondsen zullen zij hun werk blijven voortzetten.

 

Abby

Abby (niet haar echte naam), woont samen met haar gehandicapte moeder en jongere broertje. Haar vader is overleden. Ze kon niet langer naar school omdat ze voor haar moeder en broertje moest zorgen. In haar dorp is echter een vrouwengroep actief, die een sociale onderneming gestart is. De inkomsten uit hun verhuurbedrijfje voor tenten, stoelen een geluidsinstallatie, komt ten goede van de meest kwetsbare kinderen in hun gemeenschap. Ook hebben zij een steungroep gestart voor jonge mantelzorgers. Abby krijgt hulp van hen bij de zorg voor haar familie, en bij het betalen van het schoolgeld. Abby gaat weer naar school. “Ik ben intens dankbaar dat ik weer naar school mag gaan en mijn ambities waar kan maken”.