Gemeenschapsopvang weeskinderen


€ 29.838,-

Steun onze projecten

Locatie

5 gemeenschappen in Bondo en Lugari Sub-Countries, West Kenia

Uitsluiting tegengaan

In Kenia hebben naar schatting 1,1 miljoen kinderen onder de 18 één of beide ouders verloren aan hiv/aids. Om die reden is het belangrijk dat gemeenschappen en gemeenschapsgroepen in staat worden gesteld om die kinderen en hun verwanten (alleenstaande ouders, grootouders, kinderen aan het hoofd van een gezin) een sociaal vangnet te bieden: opvang ter plekke, bescherming en ondersteuning. Dit is zowel een goede oplossing voor deze kwetsbare gezinnen als wel een efficiënte en duurzame oplossing voor dit wijdverspreide probleem op gemeenschapsniveau.

Het project richt zich op 5 arme gemeenschappen met veel kwetsbare kinderen en problematische aspecten naast de hiv/aids problematiek zoals een hoog alcoholgebruik, veel kinderarbeid in landbouw en visserij of bijvoorbeeld in baksteenovens, hoge percentages schooluitval en tienerzwangerschappen. 

Kinderrechten

Partnerorganisatie World Voices Positive ondersteunt en versterkt maatschappelijke groepen als de Malaika Gemeenschap in Lugari Sub-County. Deze mensen willen stigmatisering, discriminatie en uitsluiting van families die met hiv/aids leven in hun gemeenschap tegengaan. Ze voorzien in basisbehoeften zoals eten, kleding en beddengoed, psychosociale ondersteuning en counseling. Ze runnen onder andere pluimveeprojecten met arme gezinnen en hebben een speelgelegenheid voor de jongste kinderen.

 

In 2017 zijn 266 volwassenen en 353 kinderen betrokken in het project. De volwassenen hebben les gekregen over het belang van kinderwelzijn en kinderrechten, en training in het runnen van gemeenschaps- en inkomens genererende projecten.

De kinderen hebben les gekregen in kinderrechten. Er is een sportclub opgezet in Lugari en een sportevenement gehouden waaraan 605 kinderen deelnamen.

WVP heeft jarenlange ervaring met deze aanpak en werkt daarin samen met de overheid.