Steun ons!

Projecten

7 projecten in 5 landen

We steunen op dit moment 6 projecten in 4 landen. In 2023 kregen 15.808 kwetsbare kinderen hierdoor de kans in eigen land in een gezinssituatie op te groeien. We hebben hiermee niet alleen de kinderen maar ook hun ouders/grootouders/verzorgers bereikt.
Leidend bij onze aanpak zijn de vier interventiestrategieën. Meer daarover kun je ook lezen in ons beleidsplan programma's.

Veelgestelde vragen over projecten

Kan ik een subsidieaanvraag voor een project indienen?

Zelf een aanvraag bij ons indienen kan niet. Wij kiezen projecten die wij steunen in andere landen zelf uit.

Waarom krijgt het ene project meer geld dan het andere?

Het bedrag dat wij bijdragen hangt af van het soort project. Op zoek gaan naar geschikte pleegzorg voor een kind dat in een tehuis woont kost bijvoorbeeld veel tijd en geld.

Bepalend is ook of een project zich op één aspect van preventie of reïntegratie richt, of het hele scala aan factoren. We wegen af wat het project precies bereikt en hoe complex het onderwerp is.

Waarom bemiddelt Wereldkinderen niet bij internationale stages?

Het is niet mogelijk om via Wereldkinderen stage te lopen in het buitenland. Een van de redenen is dat kinderen recht hebben op vaste verzorgers. Wij ondersteunen stages in weeshuizen daarom niet. Lees meer over stoppen met stages in een weeshuis